Ostatní služby

– servis VT – počítače, LCD monitory, notebooky

– profylaxe – preventivní a odborná údržba výpočetní techniky

– softwarová údržba počítačů

– vzdálená správa – pracovní stanice, servery, počítačové sítě

– návrh a instalace rozvodů 220V včetně vypracování revizní zprávy

– pronájem výpočetní techniky -počítače, notebooky, LCD monitory, tiskárny